Spring til indhold

Mission, vision og værdier

Forside » Mission, vision og værdier

Aliscon ApS’ værdier

Her kan du læse om Aliscon ApS’ mission, vision og værdier, og hvordan vi integrerer vores værdier i arbejdet med kvalitetssikring og ESG-rapportering.


Aliscon logo

Vision

Aliscon ApS skal være den fortrukne test-, idriftsættelses- og dokumentationspartner. 

Aliscon ApS samler kompetente specialister og nye talenter, som alle brænder for at arbejde med kvalitetssikring af højeste kvalitet 

Aliscon ApS skaber gode resultater og stærke interne kompetencer gennem løbende trænings-og undervisningsforløb i den nyeste aktuelle viden indenfor forretningsområderne 

Aliscon ApS bidrager med en ansvarlig cirkulær tilgang til ressourcer og viden gennem nærvær til kunderne, lokale fællesskaber og større professionelle netværk

Hos Aliscon ApS handler det om at løse opgaven med professionalisme  

Hos Aliscon ApS handler det om specialiseret viden og høj arbejdskvalitet 

Hos Aliscon ApS handler det om tillid til hinanden 

Hos Aliscon ApS handler det om at der skal være sjovt at gå på arbejde 

Hos Aliscon ApS handler det om en ansvarlig cirkulær tilgang til viden, ressourcer og fællesskaber

Aliscon ApS tror, at vores vision om at være den fortrukne test-, idriftsættelses- og dokumentationspartner, skabes gennem en ansvarlig cirkulær tilgang ressourcer og viden.  Her bruger vi arbejdet med ESG, som en ramme for en ansvarlig virksomhedsdrift. Dette arbejde skal sikre, at virksomhedens videre udvikling er i overensstemmelse med en ansvarlig cirkulær tilgang ressourcer og viden. Derfor er ESG en integreret del af alle virksomhedens aktiviteter og foretager.

Foruden rekruttering af veletablerede dokumentations specialister indenfor feltet, har Aliscon ApS derudover en inkluderende rekrutteringsstrategi. Her inkluderes nye talenter, både ufaglærte og fra andre faggrupper. Gennem rekrutteringsstrategien tager Aliscon ApS socialt ansvar, og sikre en arbejdsplads der har høj inklusion og diversitet. Rekrutteringsstrategien er fundamentet for virksomhedens drift, og benyttes i forbindelse med virksomhedens vækst og løbende behov for yderligere arbejdskraft.  

Aliscon ApS sikrer en ansvarlig brug af humane ressourcer, gennem vores løbende trænings-og undervisningsforløb for vores medarbejdere. Gennem uddannelses lignende onboardingforløb, og ugentlige trænings-og undervisning i kvalitets- og dokumentationspraksissier, sikre Aliscon ApS at vores medarbejderes kompetencer løbende løftes og følger med aktuelle krav fra branchen og samfundet.     

En stor del af Aliscon ApS forretningsmodel baserer sig på lokale samarbejder med andre virksomheder. Her sikres blandt andet de sociale forhold for arbejdstagere i vores værdikæder, gennem løbende samarbejde og vidensdeling vedrørende ESG. Ved at prioriterer et tæt samarbejde med de lokale virksomheder, bidrager Aliscon ApS også til en fortsat konkurrencedygtighed for SMV’er i Kalundborg. Dette sikrer både arbejdspladser, udvikling og vækst i lokalsamfundet.    

Aliscon ApS har i 2024 valgt at støtte UN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift.  Principperne er udarbejdet gennem FN’ 17 verdensmål, og er udarbejdet med det formål, at virksomheder kan arbejde med verdensmålene i en forretningsmæssig kontekst. 

Principperne tager udgangspunkt i en holistisk forståelse af bæredygtighed, og læner sig derfor også op ad rammerne for ESG. Aliscon ApS støtter UN Global Compact principper, idet de giver en universelt normativ ramme for ansvarlig virksomhedsdrift, der er i overensstemmelse med virksomhedens mission og værdisæt.

Det er med dette udgangspunkt der sættes årlige SDG (Sustainable Development Goals), og at virksomhedens politikker herunder; code of conduct, arbejdsmiljø, sikkerhed og IT udarbejdes. I kraft af vores støtte til UN Global Compact, forpligter Aliscon ApS sig til årligt at besvare et spørgeskema CoP, som dokumenterer hvordan virksomheden arbejder med de 10 principper.