Spring til indhold

Kvalitetssikring

Forside » Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Hos Aliscon ApS arbejder vi med kvalitetssikring af dokumentation. Du kan læse mere om vores arbejdsmetoder og hvordan vi sørger for god dokumentationspraksis.


Vi tilbyder et gennemtestet og veltilrettelagt kvalitetsstyringssystem, udført af konsulenter med mange års erfaring inden for byg og verificering af industri-anlæg. Vi arbejder systematisk og målrettet, for at sikre den bedst mulige dokumentation for udført arbejde, og vi tilpasser vores test og dokumentations-flow, så det er skræddersyet til vores kunders behov og sikrer overholdelse af interne som eksterne og lovmæssige krav.

Det betyder, at vi arbejder ud fra et fælles aftalt grundlag og grundigt udarbejdede procedurer, instruktioner og testplaner, så vi sikrer en vandtæt kontrol af alle aftalte faser i projektet – lige fra design til varemodtagelse, dokumentationshåndtering, installation og sikring af fremtidigt vedligehold.

  • Korrekt
  • Konsekvent
  • Kravs dokumenteret
  • Læsbart
  • Præcist
  • Sporbart
  • Sig hvad du gør
  • Gør hvad du siger
  • Dokumentér, at du har udført aktiviteten

GDP skaber ensartethed og sporbarhed i udfyldelsen af dokumentation som genereres for at sikre testdokumentation der er fyldestgørende i henhold til kontrakt og specificerede krav.

Når vi arbejder på projekter, er der et naturligt papir flow med fastlagte procedurer og instruktioner for hvordan vi dokumenterer og dokumentstyrer. Det er her defineret, hvordan vi daterer, afrunder tal, hvordan dokumentation udfyldes, hvordan fejl rettes, samt signatur principper for at sikre ensartet og korrekt dokumentation.

Hermed sikres at God Dokumentationspraksis (GDP) er en forankret del af Aliscon, som alle medarbejdere er oplært i.

Aliscon ApS har et kvalitetsstyringssystem, et miljø- og et arbejdsmiljøledelsessystem i et integreret ledelsessystem, med afsæt i ISO 9001.

Vi arbejder langt hen ad vejen ud fra de samme principper, som var vi ISO certificeret. Alt hvad vi gør, er ud fra LEAN, og vi har derfor taget stilling til, at vi kun gør det som er nødvendigt og relevant for de enkelte steps. Dette gør vi med brugen af eks. procedure, instruktion, testplaner, skabeloner som alle er registreret i vores Dokumentstyring.

Vores grundlag for udarbejdelse af dokumentation starter ved brugen af skabeloner. Vi stiller krav til, at vores samarbejdspartner arbejder ud fra, og efterlever, de krav, vi som entreprenør indgår med vores kunder. Samtidig sikrer vi os at alle medarbejdere på et projekt er trænet efter de gældende regler, for den faggruppe de er i.

Når vi indgår i projekter, udarbejdes der altid en Code of Conduct / Fortrolighedserklæring, for at sikre at der er gensidig overensstemmelse omkring håndtering af information og dokumentation mellem de involverede parter. Det fastsættes et regelsæt for at sikre at information ikke bliver tilgængeligt for uvedkommende.

Det er vigtigt for os at både vores kunde og bygherre er trygge ved at overlade dokumentation i vores varetægt, og derfor vægter vi højt at have fastlagt helt klare aftaler og retningslinjer.